ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางบุญชู โคตรบรรเทา

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แบบฟอร์มต่างๆ